Pinoy Esoteric

Active 9 minutes ago
Rating:
5.0 out of 5
(1.6K Ratings)
Chat performance:
73%
(within hours)
Authenticity: We promise that we offer authentic and genuine items (konsagrado) of true "Pinoy Esoteric" folk magic and rootwork "Siguradong konsagrado, may dasal, ininsenso at ginamitan ng lana pang proteksyon at basbas ang agimat mo. Lehitimong konsagrado ng tunay na ANTINGERO. Makakaasa ka sa lehitimo at HINDI ka maghahabol sa oracion kapalit "rate". Dahil "Lehitimong Agimat" ang amin. 👈💯 " - Maestro J.see more
Verified Accounts: